dimarts, 22 de maig de 2007

Accions estratègiques

La nova normativa ha de permetre naus petites i usos de tallers i comerços als polígons recentment urbanitzats o que estaran en breu: Industrial Tenes, Molí d'en Fonolleda i sector Figueres. D'aquesta manera prestaran serveis al poble, generaran més llocs de treball i permetran muntar negocis a la gent de Lliçà. A banda, el Lliçà Centre ha de crear nous eixos comercials i les centralitats, comerç de proximitat.

Es preveu una gran operació al Lliçà Centre (150 habitatges) i dues més, a les Peces de Can Godanya (38) i a la Serra (81), adreçades a persones residents a Lliçà d'Amunt. Aquestes són opcions progressistes i realistes per facilitar l'accés a l'habitatge al jovent.

El planejament en curs persegueix, en gran mesura, articular una xarxa de nous espais públics -plaça major, complex lúdic de Can Godanya- i grans zones verdes, com els parcs del torrent Merdanç, de Can Malé, de la Serra o de Palaudàries. Aixó s´ha de complementar amb la creació d'una tranquil.la xarxa de camins entre barris per a vianants i bicicletes.

Després de desencallar el planejament vigent i les principals urgències, en el proper mandat s'haurà de revisar el pla d'ordenació urbanística municipal, el POUM. Aquest serà el gran debat sobre el futur de Lliçà d'Amunt.

1 comentaris:

Anònim ha dit...

Com quedaran totes aquestes operacions per a construir habitatge social si no governeu? Estan ja lligades?
I una segona pregunta múltiple (i ja sé que difícil contestar a aquestes altures de la partida): com estan les converses per formar govern? És tan inevitable el pacte que tots temem (PSC+CiU+ PP o ICV)? Els partits no poden imposar un criteri més raonable i treballar de cara a un tripartit més "clàssic" o, com a mínim, per a un govern en minoria ERC + ICV amb suports puntuals del PSC?