diumenge, 20 de maig de 2007

Ajuntament i ciutadania: una nova manera de fer

Amb aquest govern municipal l'Ajuntament ha desplegat una àmplia bateria d'instruments per a la participació com el Reglament d'Organització Municipal (ROM), l'aprovació del Pla integral de participació o la creació del Consell del poble, els consells sectorials de cultura i d'esports i meses cíviques. També s'han impulsat processos participatius específics com els del Lliça Centre o el de la implantació de la indústria.

Durant aquest mandat, la informació activa municipal s'ha donat de puntualitat quinzenal i s'ha enriquit amb revistes trimestrals sobre els temes rellevats i l'organització de presentacions a la ciutadania conegudes com els "Cara al poble". A banda, amb la posada en marxa de la web, l'accés a la informació i a les decisions municipals és ara completa i fàcil.

Durant aquest mandat s'ha creat l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) per a la informació, tramitació, resolució de queixes i programació de visites. Els horaris ara són de matí i tarda, excepte els divendres. Molts tràmits poden fer-se per internet i els regidors son accesibles mitjançant correu electrònic. Finalment, i a diferencia d'abans, no tot s'ha de parlar amb l'alcalde, tal i com correspon a l'ajuntament d'un poble de tretze mil habitants