divendres, 18 de maig de 2007

Atenció a les persones: pensant en la gent

Teníem el repte d'obrir l'Ajuntament a la gent, d'acostar-lo, de fer-lo mes accesible a tothom. Quan Esquerra va entrar a l'Ajuntament...

L'ùnic nexe d'unió amb la ciutadania era un butlletí que sortia quan convenia. Avui totes les cases reben informació quinzenalment i un monogràfic trimestralment, s'ha donat veu a l'oposició i tothom té acces asl acords dels plens i del govern mitjançant el web municipal.

Els ciutadans només s'atenien a les tardes i fent cua a la sala d'espera. Avui s'atén matí i tarda, es dona hora, existeix una oficina d'atenció al ciutadà, es poden fer molts dels tràmits via internet, els regidors son accesibles i existeix consells i òrgans de participació permanents.

La presencia municipal als barris era puntual o inexistent. Avui, gràcies als centres cívics existeix un punt de trobada, una activitat continuada i una presencia municipal permanent als barris.