dijous, 24 de maig de 2007

Mobilitat i territori

Defensem que cal trobar una alternativa al Quart Cinturó sense trixar als ultims espais naturals vallesans. Pel que fa a l'autopista del Tenes, d'acord amb la majoría de municipis del nostre entorn, defensem que no ha de passar pel costat del riu ni del nucli urbà, sinó cenyit a l'autovia C-17 per no destruir la plana agrícola. L'operació de Can Montcau ha d'ajudar a fer-ho possible.

Molt aviat disposarem d'un segon accés als barris de La Serra que connectarà amb Països Catalans. Per tal de descongestionar el trànsit pel centre del poble, s'haurà d'estudiar una via de circumval.lació en la revisió del POUM. Esquerra defensa que no ha ser ni una carretera ni una autopista a tocar del poble, sinó un carrer perimetral del nucli urbà.

Es preveu una nova línea de bus a mitjà termini i, en el marc de la Mancomunitat de la Vall del Tenes, estem dissenyant un servei de bus llançadora cap a Barcelona amb la prioritat semafórica. A més llarg termini, de forma coordinada amb altres municipis i ab la Generalitat, es treballa en la implantació d'una estació de ferrocarril a la zona sud de Can Montcau-les torres.

Esquerra manté la seva decidida aposta per la protecció de la plana del Tenes i Ca l'Amell, del torrent de Can Bosc i dels turons del camí antic de Caldes i també, dels boscos de Palaudàries i la riera Seca. Amb la Mancomunitat de la Vall del Tenes s'està treballant amb la redacció d'una Carta del Paisatge de la Vall del Tenes.