dilluns, 21 de maig de 2007

El centre. nou espai de relació

L'objectiu es consolidar la part nord de l'eix i engegar la part sud o Lliça Centre. La part nord ha d'acabar sumant els nous equipaments -ajuntament, casal d'avis, biblioteca municipal, escola bressol i sales polivalents.- al complex del Galliners ja existent. La part sud de l'eix ha de fer possible la nova plaça Major, un gran equipament municipal i un complex lúdic a l'indret de Can Godanya.

La urbanització del Lliça Centre ha de fer possible la recorversió de l'entorn del torrent Merdanç en una zona verda central que relligui el parc del Tenes amb el futur parc de Can Malé i amb la Serra. On ara hi ha les piscines, es preveu un gran complex esportiu amb piscina coberta, descoberta, gimnàs i restaurant.

Es preveu tirar endevant dues modificacions del planejament: la del Lliça Centre, ja comentada, i la de la Sagrera, que ha de garantir una coherència arquitectònica de les renovacions i de l'ampliació prevista al pla general. A banda, cal destacar el trasllat a curt termini de l'antena de Països Catalans pactat amb Telefònica i l'obtenció a mitjà termini de 14.000 m2 a Can Malé.

El nou planejament preveu ja el nou accés als barris de la Serra sense haver de travessar el nucli urbà. També s'estudiarà la pacificació del transit amb la resolució del lliçà Centre.