diumenge, 20 de maig de 2007

Les escoles al dia: ja son aquí!!!

Ha estat ara, quan s'ha aconseguit posar el nostre poble al dia pel que fa a equipaments educatius. Molt pocs ajuntaments han aconseguit dues escoles en el mateix quadrenni. L'alliberament del gran edifici municipal del carrer Folch i Torres fins ara ocupat pel CEIP Martí i Pol i la decisió de portar les noves escoles als barris són dos salts d'enorme trascendència.

La política d'escoles bressol de lliça d'Amunt es una de les més potents de Cataluya quant a equipaments, proximitat, model de gestió i amplitud d'oferta. En entrar a l'Ajuntament, Esquerra va salvar la subvenció del PUOSC que l'anterior equip havia deixat perdre i va construir en un temps record l'escola bressol de Palaudàries. Avui la situació es ben diferent: les escoles son més a prop i es dona serveis als infants menors d'un any.

La descentralització escolar, com a conseqüència de la construcció dels centres de Palaudàries i la Serra, ha estat modèlica i és el patró a seguir en altres poblacions. La col.laboració entre les escoles i l'Ajuntament, entre els quals hi ha el Programa d'activitats escolars, és avui intensa i la inversió municipal associada, com la dels vials de l'IES Lliça d'Amunt o del CEIP Martí i Pol, ha superat el milió d'euros.