dissabte, 19 de maig de 2007

Nucli urbà, primera part

Amb Esquerra el nucli urbà té un projecte ambiciós. La primera part, que és la meitat nord de l'eix cívic de Folch i Torres, ja està en marxa. Ens referim a la bibioteca municipal ( ja en construcció), el nou casal d'avis ( ja en construcció), el nou ajuntament ( ja aprovat), la nova escola bressol (projecte i finançament aprovats), l'empenta que s'ha donat als Galliners i la vistosa rehabilitació que s'ha fet de l' Aliança.

Mitjançant un ampli procés participatiu i un concurs d'idees entre arquitectes, s'ha dibuixat ja el que haurà de ser la segona part de l'eix Folch i Torres. Les propostes de plantejament garanteixen un centre viu, una plaça major i grans espais públics, eixos comercials, habitatge protegit i un transit rodat pacificat.

Amb l'arrenjament del Tenes s'ha protegit el nucli urbà contra inundacions. S'han urbanitzat o asfaltat els carrers Dr. Bonet, Pau Claris i l'aparcament de l'Ajuntament. S'han construït voreres sobre el torrent Merdanç i la nova plaça Julià Martí i Pou.

Les modificacions urbanistiques engegades deixaran un nucli mes ric en terrenys per a equipaments i obriran nous accessos als barris per desviar el trànsit del centre.