dissabte, 19 de maig de 2007

Qualitat de vida: la feina que no es veu

S'han solucionat la vintena d'expedients contra l'anterior Ajuntament per deficiències greus de l'enllumenat i l'amenaça d'haver de tancar el suministrament asl barris de Ca l'Estaper, Can Farell, Pineda Feu i Can Salgot. Avui s'està aplicant un pla de manteniment que permet finançar les inversions necessaries.

L'esforç económic en materia de clavegueram ha estat molt gran i en tots els barris. Per fi s'ha connectat el clavegueram del barri de Can Xicota al sistema de sanejament i ja s'han aprovat els projectes que, amb el finançament de la Generalitat, ha de permetre la construcció dels col.lectors de Can Franquesa, les Oliveres i Can Farell.

Amb el canvi del sistema d'escombraries i el pas de 44 a 300 àrees d'aportació, la recollida selectiva es còmoda per al ciutadà i comença a donar resultats. Els camions automàtics permeten dedicar treballadors a la neteja viària i de l'entorn dels contenidors, cosa que s'està notant. S'està construint una segona deixalleria a Palaudàries.