dilluns, 21 de maig de 2007

Un poble en xarxa

El nou Lliçà d'Amunt ja no hi ha qui l'aturi. Seguirem avançant en la política d'acostar serveis als barris mitjançant les centralitats. Aixó vol dir construir un consultori médic i acabar la segona deixalleria a Palaudàries. Aixó vol dir acabar l'escola Rosa Oriol i construir l'escola bressol, l'habitatge protegit i 1.200 m2 de locals i comerç de proximitat a la Serra. A banda, el nou mandat comportarà la construcció als barris d'un segon institut i de la cinquena escola del poble.

No serà possible fer-les totes en un sol mandat, però hi ha quatre interconexions entre els barris que tenen un caracter estratégic per relligar entre si Palaudàries, La Serra i el Pla. Son la connexió de Ca l'Artigues amb Ca l'Estaper (carrer Ribera d'Ebre) i de Can Roure amb Can Salgot (torrent de Can Coscó), i la continuïtat al passeig de Sant Valerià entre Can Salgot i Pinedes del Vallès, i entre aquest i Ca l'Artigues (torrent Caganell). Avançarem en aquesta direcció i alhora reforçarem el bus municipal amb una nova línia d'interconexió entre centralitats.

Durant el proper mandat serà una realitat la nova antena de telecomunicacions al turó d'en Puig (Sant Baldiri), que ha de donar bona cobertura de televisió, telefonia móbil i altres serveis als barris de la Serra i de Palaudàries. l'Ajuntament completarà la xarxa Wimax que està impulsant perquè internet de banda ampla sigui una realitat a tots els barris de Lliça d'Amunt.