diumenge, 20 de maig de 2007

Un poble solidari amb la gent que ho necessita

S'ha pagat el deute que l'Ajuntament tenia amb el Fons Català de Cooperació, s'ha creat una partida extraordinària per a emergències i s'ha arribat a l'objectiu llargament reinvindicat de destinar el 0,7% dels ingressos propis de l'Ajuntament a la partida de solidaritat internacional.

S'ha mantingut la col.laboració amb la plataforma Lliçà Solidari i s'han engegat projectes a Nicaragua, Bòsnia i el Sahara. La cara humana més propera la dóna la implicació de les persones inmigrants en la festa intercultural de lliçà o el suport a l'acollida estival de nens provinents de països subdesenvolupats o en conflicte.

Però també aquí tenim veïns i veïnes que necessiten la solidaritat i l'ajut de tota la comunitat. Durant aquest mandat s'ha multiplicat per tres el pressupost per als serveis socials i, amb el nou model de gestió, s'ha incrementat substancialment el servei de teleassistencia i el d'atenció domiciliària.

S'han posat en marxa procediments de coordinació que impliquen els serveis socials, el CAP, la policia, Joventut, les escoles i d'altres que han fet possible un Protocol contra la violéncia de gènere, l'assesorament a dones per a la igualtat i un programa de prevencio de les drogodependències.