dissabte, 27 d’octubre de 2007

El canvi del projecte de Ca l'Artigues.

El nou govern de Lliçà d’Amunt (PSC, CiU i PP), ha desvetllat quina és la seva alternativa al projecte d’establir serveis i habitatge protegit a Ca l’Artigues. Aquest havia estat un dels temes més explotats en la darrera campanya electoral per aquests grups, contra el govern anterior, d’ERC i ICV-EUiA.

Pancartes de “Pisos no”, pamflets, botifarrades i manifestacions, havien estat les actuacions d’aquesta dura campanya contra la proposta canvi de model urbanístic– de ciutat dispersa a nucli de serveis de proximitat – a través del que en varem anomenar “centralitats”. Varem patir la seva dura oposició en alguns plens municipals moguts i amb una plantada dels tres grups que ara governen en un dels darrers plens del passat mandat.

I és que l’impuls del projecte era donar respostes al sistema de ciutat dispersa que patim organitzant, a l’entorn del comerç i els equipaments socials, un centre que articulés els serveis d’una població a l’entorn de 4500 persones. Aquest centre tenia un gruix de població propera gràcies a 84 nous habitatges, que a la vegada cobrien les necessitats d’habitatge protegit del seu entorn immediat. Això ho aconseguíem comprant 28 parcel•les unifamiliars de 600m2 i convertint-les en un extens solar on situàvem aquests habitatges, serveis, equipaments, zona verda i reserves de sòl. Tot enmig d’una zona d’uns 100.000 m2 de sòls públics – equivalents a més de 10 camps de futbol – en el centre del barri, amb zones verdes, escola bressol, escola de primària, centre cívic i reserves d’espai per a futurs equipaments.

Un cop PSC, CiU i PP al govern, era clar que aquest projecte no tiraria endavant. La seva promesa electoral era no fer els pisos. Ara, però, la seva alternativa no satisfà ningú: a nosaltres, ERC i ICV-EUiA, per que dilapida la darrera oportunitat de fer aquelles centralitats que defensàvem, per que no es mantenen ni els habitatges protegits, ni els locals comercials, ni la reserva d’espai pel futur. A ells, PSC, CiU i PP, per que no són els 28 xalets unifamiliars que havien defensat a manifestacions i pamflets. A la gent de Lliçà, perquè el projecte d’ara no aporta cap millora pel barri, i es planteja sense la participació ciutadana que abans reclamaven.

La seva proposta no parteix de cap plantejament de millora del barri, la formulen només en termes exclusivament econòmics: l’elevat preu del solar els obliga a posar-hi més habitatges dels que voldrien. Ara bé, n’hi ha prou en fer una senzilla multiplicació per adonar-se’n que això no és més que un engany. De fet estan renunciant a guanyar més de 1’5 milions d’euros. Només han de tornar a parcel•lar i vendre els solars.

Plantegen fer 64 pisos, amb un nombre incert d’habitatges protegits, sense cap reserva per equipaments futurs, sense els locals de serveis i comercials. Com a única millora, el fet d’haver baixat una planta al llarg d’un carrer, deixant-lo en planta baixa i un pis, però al cost d’haver d’ocupar tot el solar. L’altra fet que ho diferencia és el tipus de pis, els d’ara en forma de 12 extensos xalets plurifamiliars (4 de 4 habitatges i 8 de 8 habitatges). És clar que si el problema d’abans eren els pisos, ara també ho són. També continua essent un problema el col•lapse dels serveis i la mobilitat induïda pels nous habitatges. Per que, quin és el límit d’habitatges? 20 menys en un oceà de 2000 parcel•les?

Comptat i debatut, avui s’han deixat perdre la reserva de sòl per equipaments, els locals de serveis i un mínim de 50 habitatges protegits per la gent del nostre poble. I això a part dels diners que costarà a l’Ajuntament.

S’ha evaporat una oportunitat d’afrontar el problema de les urbanitzacions en el nostre territori. Una manera racional d’acostar els serveis a la gent i crear un centre del barri. Han destruït aquesta oportunitat per que ells – el nou govern de PSC, CiU i PP – no creuen que els problemes de la ciutat dispersa del nostre poble tinguin solució. Estan derrotats i resignats davant d’un problema que no volen afrontar.