dilluns, 27 d’abril de 2009

Descobrint piscines (4): fotos igualades.

Quan vaig estar estudiant el projecte de les piscines em va cridar l'atenció un detall. Per tafaneria vaig mirar un full del Plec de Condicions Tècniques Generals. La particularitat del document és que estava signat pels arquitectes de Sabadell autors de la proposta, però també hi havia un pegat de tipex.

Pels tafaners, un pegat de tipex és una provocació. A sota hi ha una cosa oculta, que no es vol que se sàpiga, però el mateix pegat de tipex la delata. És tant fàcil com girar full i mirar, a contrallum, què oculta. Ocultava tres coses divertides: una data, juliol de 2008; un lloc, Igualada; un nom, de sigles J.C.A.T.

Qui és el senyor que els arquitectes oculten sota el tipex? Sabem per internet que aquest senyor és enginyer de Camins, canals i ports, i viu a Matadepera. També sabem pel tipex que ha fet algun projecte a Igualada el mes de juliol de 2008. Comprovem en el BOP que en aquesta bonica població de l'Anoia s'han aprovat alguns projectes d'aquest tècnic. Busquem piscines a Igualada i trobem que s'hi fa un complex esportiu, aprovat el maig de 2008.

No sabem el grau de col·laboració d'aquest enginyer en el projecte. Sembla clar que en el projecte lliçanenc li varen fotocopiar un Plec de Condicions Tècniques Generals aprovat el juliol de 2008, a Igualada . I posats a copiar la memòria, podria ser que haguessin copiat alguna altra cosa: la disposició en una sola planta, les rajoles de colors als passadissos, potser també temes de detall que se’ns escapen. En fi, que pot ser que a Lliçà tinguem la versió reduïda de les piscines de Puigcornet d’Igualada.


http://www.anoiadiari.cat/noticia/un-any-per-tenir-apunt-les-piscines-de-puigcornet
http://www.anoiadiari.cat/documents/lamina-1.pdf
http://www.anoiadiari.cat/documents/lamina-2.pdf

Resumint, que uns arquitectes de Sabadell han redactat, per compte de la EMO, el projecte de piscina municipal de Lliçà d’Amunt. Varen córrer tant que varen haver de fotocopiar en part un altre projecte d'un enginyer que ha treballat en projectes a Igualada, on s'està fent una piscina semblant, que no igual. Només hi ha fotos igualades.

Aquesta és la història de les falses fotos que us volia explicar. Un pegat de tipex en un full, internet i curiositats. Res més.passadís a Igualada___________ passadís a Lliçà d'Amunt