dimecres, 23 de maig de 2012

Fragments del POUM (10): Ca l'Artigues 64+12 pisos

A Ca l'Artigues el nou planejament preveu construir uns 12 pisos més, en la parcel·la que es preveia com a comercial. A part d'això, el pla preveu deixar fora d'ordenació 2 dels 6 blocs construits, ja que no s'alinien on el plànol estableix.