divendres, 11 de maig de 2012

Fragments del POUM (5): Entre el carrer Perpinyà i el carrer Tenes


Seguint en la línia dels anteriors, es consolida el front de quatre plantes davant del nou carrer paral·lel a Països Catalans. Els edificis de planta baixa i tres plantes pis queden separats del nou vial per una zona verda, per tant no hi tenen accés. Aquesta disposició fa intuir que es vol un carrer que faci les funcions de variant pels cotxes, no de passeig.

Tots aquest fragments (entre el primer d'aquesta sèrie i el cinquè d'avui) estan situats sobre sòl agrícola. Es tracta de requalificacions de terrenys que actualment no es poden construir. L'única excepció és l'antic Pinsos Tenes (part del segon fragment).