dijous, 26 de novembre de 2009

Ple Municipal OrdinariSi ningú no hi posa remei, aquest vespre, a les 19h hores començarà un nou Ple Ordinari. Qualificar-lo com a ordinari ve del fet que és el que preveu la legislació, cada dos mesos. No té res a veure amb una qualificació despectiva, ni tan sols amb un contingut pretesament irrellevant.

El Ple d'avui ha d'aprovar eines importants pel futur immediat d'aquest nostre astorat poble. Es tracta, en primer terme, del pressupost municipal pel 2010: eina fonamental per gestionar el municipi el proper any que -si la majoria ho decideix així- comprometrà la hisenda pública per un bon grapat d'anys.

L'altra aprovació compromesa és la del Pla Local d'Habitatge, que explica amb cru realisme quin és el futur imaginat pels que ens governen.

La discreta magnanimitat dels personatges, el verb fluid de tots plegats, la sala acollidora on se celebra, les doctes paraules que s'hi reciten, el clima de bonhomia i concòrdia militar que s'hi respira, la plàcida expectació de la premsa, els embarbussaments inintel·ligibles, les cares d'indiferència dels que escolten, tot plegat val la pena. És una experiència político social demoscòpica i psicològica digna de treball de final de carrera d'alguna d'aquestes ciències socials.

I tot i així, no hi ve públic.

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ 1 – Aprovació de les actes anteriors 2 – Donar compte dels Decrets d’Alcaldia 3 – Ratificació del document d’al·legacions al Pla Territorial Metropolità de Barcelona. 4 – Renúncia a la subvenció per la creació de places per a l’Escola Bressol de Ca l’Artigues. 5 – Modificació dels Estatuts del Consorci de Turisme del Vallès Oriental 6 – Aprovació inicial actualització de preus del projecte d’enllumenat públic al barri de Can Salgot. 7 – Aprovació definitiva Pla Local d’Habitatge de Lliçà d’Amunt. 8 – Aprovació definitiva de l’Estudi de Detall d’ordenació volumètrica al carrer Palamós núm. 19 i Passeig de Can Salgot núm. 15. 9 – Aprovació provisional Modificació Pla General per la concreció de la línia d’edificació de la carretera C-1415 a Can Farell. 10 – Aprovació inicial de Modificacions pressupostàries de l’exercici 2009. 11 – Aprovació inicial del Pressupost 2010. 12 – Afers urgents 13 – Mocions 14 – Preguntes

Llegeix +

dilluns, 9 de novembre de 2009

Pisos per tohom, feina per tothom.És una satisfacció que finalment s’hagin sortejat els pisos de protecció oficial de Ca l’Artigues i Can Salgot. Es tracta de la culminació d’un projecte que es va iniciar l’any 2003, amb la nostra entrada al govern, i que amb canvis, retocs i adaptacions s’ha portat fins a la penúltima fase.

Recordem aquí que els partits que ara governen varen fer campanya contra aquesta promoció d’habitatge públic. Recordem les manifestacions contra els pisos, els arguments contra la massificació i la insuficiència dels servei urbans. Recordem el col·lapse circulatori anunciat, la impossibilitat d’aparcar per raó dels cotxes dels nous veïns. Recordem que amenaçaven amb una depreciació dels habitatges de l’entorn, ocasionada pel tipus de persones que anirien a viure als pisos.

L’oposició que varen fer a aquest projecte els grups del PSC, CiU i PP que ara governen va ser salvatge. Fins i tot, ja estant al govern, han posat una querella criminal contra nosaltres per comprar el solar per fer els pisos. Ara però, treuen pit i es vanten de fer la promoció d’habitatge protegit més important del Vallès. I això sense cap vergonya.

Per salvar les seves contradiccions lamentablement han canviat el projecte, fent que es perdi una part del sentit que tenia i generant altres problemes, com construir 32 habitatges sense garatge a Can Salgot, lluny de cap servei, o menjar-se les reserves d’espai d’equipaments a Ca l’Artigues.

A l’hora que escrivim aquesta columna encara no sabem quina empresa farà les obres. Són 12 milions d’euros per construir els18 edificis. Sembla que s’hi ha presentat totes les grans constructores espanyoles. És un gran contracte en els temps que corren.

Hauria estat millor haver fet un concurs per cada un dels 18 edificis, on poguessin presentar-se les petites empreses constructores de Lliçà, que haurien pogut donar feina als fusters, guixaires, electricistes, instal·ladors... L’impacte econòmic d’aquesta obra hauria permès mantenir l’ocupació, donar experiència en obra pública a les petites empreses d’aquí, i per tant, donar-los l’oportunitat de treballar en aquest mercat també en el futur. Això si que hauria estat una bona promoció econòmica.

Llegeix +