divendres, 25 de juny de 2010

Els comptes de l'ajuntament

Aquests dies estan exposats al públic els resultats econòmics de l’ajuntament en l’any 2009. Aquests números són el resum de l’activitat del govern del PSC, CiU i PP, la manera com administren els diners de tots nosaltres, en un moment que a tots ens costa molt de guanyar-los. I el resultat, per molt que diguin, no és bo. L’ajuntament ha continuat malgastant més del que pot gastar.

Això no és nou. L’ajuntament de Lliçà, en el període 1999-2002, governat per CiU i PSC, va generar un deute a proveïdors de 7’9 milions d’euros, uns 1.300 milions de pessetes. En aquell moment devia a bancs i proveïdors 10.000.000 d’euros, que representaven un 150% del pressupost municipal. I no hi havia crisi!

Però, com que els pobles sense memòria estan condemnats a repetir la història, el període 2008-2011 amenaça de ser encara més devastador. El retorn de CiU, PSC i PP al govern ha portat els mateixos vicis de sempre.

L’any passat l’ajuntament va gastar 1.420.000 euros més dels que va cobrar. Això va ser així també l’any anterior, quan va perdre 260.000 euros i serà així també en aquest any, que preveu perdre fins a 1.575.600 euros. No saben administrar. Avui han aconseguit fer créixer el nivell d’endeutament sense que es noti enlloc en què s’han gastat els diners. A final d’any, el deute de l’ajuntament serà de 15.500.000 d’euros. En només 3 anys s’hauran contractat 8.750.000 euros en préstecs bancaris.

Les poques inversions que veieu al nostre poble són fruit dels ajuts de l’Estat, que ja s’han acabat, i de la venda de parcel·les de Can Montcau, sota la fórmula de l’aprofitament urbanístic. Aquells que abans tan ens ho criticaven, en un sol any s’han venut el doble de patrimoni que en tot el mandat anterior.

Aquesta manera de governar, sense parar compte amb els diners de tots, porta al nostre poble a una situació límit. Quan s’acabin els diners de Can Montcau, tots els lliçanencs haurem de pagar la factura de tan malbaratament!

Llegeix +