dijous, 31 de maig de 2012

Fragments del POUM (12): La Cruïlla i el Pinar, un barri multiplicat per 4


El Pinar serà transformat per la construcció d'uns 180 pisos, en l'espai on ara el planejament preveu 37 cases. Igualment que en el cas de Can Grau, aquest increment de densitat es fa gratuïtament, sense cap millora pel municipi. En aquest cas pot ser encara més greu: al barri hi ha ara uns 70 habitatges, que es multiplicaran per 4 amb la proposta.

Llegeix +

divendres, 25 de maig de 2012

Fragments del POUM (11): Un carrer paral·lel a Ramon LlullEntre el pou de ca l'Esteper i l'ermita de Sant Valerià, el POUM preveu un carrer paral·lel a Ramon Llull. Vol ser un carrer que faci d'alternativa a aquesta via de pas. S'enfronta a un problema de pendents. Aquest nou carrer tindria uns pendents, entre el 10% i el 15%, més altes que el propi carrer Ramon Llull, o pitjors que els carrers més drets del municipi: el carrer Francesc Macià, el carrer Cerdanya, el carrer Antoni Gaudí, el Camí de Can Farell, el Josep Maria de Segarra, el carrer Olivera...

I per aconseguir pagar aquest tobogan s'urbanitza un tram de bosc de 37.000m2, on s'hi disposran 33.500 m2 de sostre, per a encabir-hi uns 300 habitatges. Per entendre'ns, hi haurà de viure més gent que a Pineda Feu, Can Xicota, Can Roure, Mas Bo, Palaudalba, Ca Lledó o Can Costa.


Llegeix +

dimecres, 23 de maig de 2012

Fragments del POUM (10): Ca l'Artigues 64+12 pisos

A Ca l'Artigues el nou planejament preveu construir uns 12 pisos més, en la parcel·la que es preveia com a comercial. A part d'això, el pla preveu deixar fora d'ordenació 2 dels 6 blocs construits, ja que no s'alinien on el plànol estableix.

Llegeix +

divendres, 18 de maig de 2012

Fragments del POUM (9): El Centre, o una oportunitat perduda.
El centre urbà, amb edificis escampats, sense massa definició. El Pla no defineix què s'espera d'aquest espai central del municipi. Bàsicament el redactor es preocupa de posar els metres quadrats que li caben , i ja està. Planta baixa i quatre, planta baixa i tres. Molta zona verda i molt espai d'equipaments, però sense un argument que els relligui.

Tot plegat, a anys llum de les propostes que es van fer l'any 2007.

proposta de l'any 2007

una altra proposta de l'any 2007


Llegeix +

dimecres, 16 de maig de 2012

Fragments del POUM (8): Ca l'Artigues de Baix i Ca l'artigues de la Serra


Aquesta zona, on ara mateix es podrien fer 28 cases, s'incrementa fins als 113 pisos. Tot i que el planejament no explica com es posaran, se suposa que haurà de ser en alçada. A diferència de Can Grau, l'increment es pot  justificar en part per la cessió pública de la masia de Ca l'Artigues de la Serra. Tot i això, com que es deixen edificar més de 14.000 metres quadrats, és inevitable que edifiquin fins a planta baixa més tres plantes pis.


Llegeix +

dimarts, 15 de maig de 2012

Fragments del POUM (7): Els 100 pisos de Can Bosc


Per qui no el conegui, el barri de Can Bosc és el barri que hi ha davant de Biokit, a continuació de l'edifici de l'Esplai. Aquest és un barri tradicional. Una quinzena de cases antigues s'arrengleren sobre el camí antic de Caldes, totes en fila amagades darrere del casalot de les escoles velles. El planejament pretén edificar 11.000 metres quadrats de sostre, que poden representar uns 110 habitatges. És un fondal on no hi toca el sol tres mesos l'any. Actualment no hi ha cap edifici, ja que el veïnat sempre l'ha considerat com un terreny dolent per viure-hi. L'actual planejament hi preveia la construcció de 44 habitatges, ja molt discutibles, i 6.500m2 de sostre..Llegeix +

dilluns, 14 de maig de 2012

Fragments del POUM: Canvis a Can Grau

Aquest és el primer tram que ja era urbà en l'actual planejament. Això si, passa de poder fer un màxim de 30 cases, a fer edificis de planta baixa i 3 plantes pis. En la versió definitiva, uns 110 habitatges. Alguns seran de protecció oficial. L'augment d'habitatges no és per compensar algun cost nou, és "perquè si".

Planejament actual, 30 cases.

Llegeix +

divendres, 11 de maig de 2012

Fragments del POUM (5): Entre el carrer Perpinyà i el carrer Tenes


Seguint en la línia dels anteriors, es consolida el front de quatre plantes davant del nou carrer paral·lel a Països Catalans. Els edificis de planta baixa i tres plantes pis queden separats del nou vial per una zona verda, per tant no hi tenen accés. Aquesta disposició fa intuir que es vol un carrer que faci les funcions de variant pels cotxes, no de passeig.

Tots aquest fragments (entre el primer d'aquesta sèrie i el cinquè d'avui) estan situats sobre sòl agrícola. Es tracta de requalificacions de terrenys que actualment no es poden construir. L'única excepció és l'antic Pinsos Tenes (part del segon fragment).

Llegeix +

dijous, 10 de maig de 2012

Fragments del POUM (4): una zona d'equipaments i una zona verda enmig del no-res


Entre el carrer Castelló i el carrer Perpinyà. En aquest tram, on hi ha l'edifici dels vells "pisos", es proposa situar-hi un equipament que no té accés des del nou carrer, sinó que únicament toca al petit carrer Perpinyà. La resta queda envoltat per una zona verda. Aquí, la pressió d'alguns veïns ha fet que no hi hagi previstos edificis de pisos.

Llegeix +

dimecres, 9 de maig de 2012

Fragments del POUM (3): Ca l'Oliveres i la bassa del Pardalero


Del carrer València al carrer Castelló. Recordeu la magnífica vista des de la Biblioteca de Ca l'Oliveres sobre la zona de la bassa del Pardalero? Aquesta vista queda condemnada pel POUM. Els edificis seràn de 3, 4 i fins a 6 plantes. L'edifici on hi ha el punt vermell té planta baixa i 5 plantes pis. Aquesta altura farà que l'edifici es vegi des de la Cruïlla. El vial que es fa a la zona del pla, passa just pel turó de l'antic tir al plat. La zona natural de la bassa del Pardalero queda exposada a aquest nou carrer.

Llegeix +

dimarts, 8 de maig de 2012

Fragments del POUM (2) Pinsos Tenes, carrer FormenteraTornem a tenir una torre de planta baixa i cinc pisos davant del pla. La resta d'edificis, de plata baixa i tres pisos més. Configuren una barrera entre les cases actuals i el Pla del Tenes.

Observeu que en aquest tram, el poble té un gruix molt petit, amb una illa de cases unifamiliars i una fàbrica ( Industrias Figueras). Al posar aquesta quantitat de pisos generen la necessitat de fer un nou carrer, i per pagar-lo hi posen encara més pisos. En resum, el planejament genera una necessitat en comptes de resoldre un problema.

Llegeix +

dilluns, 7 de maig de 2012

Fragments del POUM al carrer Mallorca


Llegeix +