divendres, 28 de desembre de 2012

Breu valoració del pressupost municipal 2013


L’ajuntament ha presentat el pressupost 2013. És un pressupost continuista, en la línia del 2012. Retalla en tots els serveis que dóna a la ciutadania i fa créixer la part destinada a serveis centrals de l’ajuntament. A més, apuja els impostos i les taxes un 3%.

Han plantejat l’estalvi principal en els recursos en els serveis directes a la població. Redueix els diners que destina a transport públic(75.000€), inversions de reposició a totes les instal·lacions (65.000€), serveis socials (59.000€), manteniment enllumenat (25.000€),  , brigada d’obres (13.000€), educació (9.700€), protecció civil (8.000€), participació (4.200€) i policia (2.600€). Són tots ells serveis de primera necessitat, que tenen un impacte directe en la qualitat de vida.

En canvi, gasta més en els serveis auxiliars, els que haurien de disminuir si es disminueixen els serveis directes. Han plantejat gastar més en serveis centrals de l’ajuntament (203.700€), neteja edificis (59.400€), joventut (45.000€),  gestió de residus (37.900€) i festa major (10.000€) . Això vol dir que l’ajuntament gasta més diners per administrar menys serveis.

En el darrer debat de l’estat del municipi, Esquerra definíem com a estratègics tres serveis: els serveis socials per mantenir la cohesió i atendre les famílies en situacions extremes, el transport públic per garantir la cohesió territorial quan cada dia es fa més difícil i més car moure’s per mitjans privats, i l’escola bressol que posa els fonaments d’una nova generació i que uneix a famílies i les integra a la vida associativa del municipi. Doncs bé, aquests són els 3 serveis que més afectats han estat, juntament amb els manteniments de les instal·lacions. Amb aquests 4 conceptes l’ajuntament es vol estalviar 253.700 euros.

Allò que l’ajuntament anuncia com a estalvi, s’ho gasta en la seva pròpia estructura. I els impostos continuen pujant. Es podria entendre que l’ajuntament mantingués o reduís impostos, i a canvi reduís serveis. És una política que no compartim, però totalment coherent amb el programa del PP, que governa a l’ajuntament.  Ara bé, com que el PSC-PSOE també mana, es dediquen a apujar els impostos. Però a canvi de menys serveis.

Llegeix +